• spiritual@t-online.hu
  • Budapest, Magyarország

Szürreáliták

Többismeretlenes

– film –

A Férfi egyre gyakrabban érezte úgy, hogy mintha hiányozna valami irányadó az életéből. Nem félt az ismeretlentől, de mégis szerette tudni, hogy mit miért tesz, hová megy, kikkel találkozik. És az utóbbi időben állandóan hiányzott neki egy láncszem ahhoz, hogy az, ami éppen benne volt, összeálljon egy képpé.

Beszállt egy gépkocsiba két másik férfi mellé, akik régi kollégáknak mondták magukat, de nem emlékezett a nevükre. Az egyiknek – aki úgy nézett ki sűrű szakállával, szakadt öltözékével, mint egy kiérdemesült aranyásó – rémlett az arca, csak azt nem tudta, honnan. Valahová a határon túlra kellett illegális holmikat vinni, a határőr láthatóan rutinszerűen vette el a baksist, de nem derült ki számára, hogy kiknek, mit és mi célból. Mindenesetre a két volt kolléga meg volt vele elégedve.

Később beköltözött egy kollégiumba, amelyről nem tudta, hogy diák- vagy öregotthon, esetleg egy liberális szellemű bolondokháza, csupán egyetlen arcot ismert fel, aki egy aggastyán versmondó színészre hasonlított, de amikor idézte neki egyik kedvenc versét, az öreg értetlenül tekintett rá.

Hazafelé ment, régi gimnáziumának udvarában találta magát, amelyet a valósággal ellentétben füvesítettek, ahol csodás mosollyal fogadta őt egy fiatal lány és az egyik falnál csókolózni kezdtek. Körülöttük a fűben, a fák mellett sokan szeretkeztek. A lány hamarosan felhúzta magán piros blúzát, felkínálva hűvös melleit a Férfinak, majd lehúzta a földre, hogy egymáséi legyenek. „Kíváncsi vagyok, mikor írja meg majd ezt egy novellában a Tanár úr” – nevetett a lány orgazmus gyanánt, és a következő szemvillanásban el is tűnt. A Férfi csak arra tudott visszaemlékezni, hogy a lány magas volt, rövid hajú, kerek arcú, és hatalmas kerek fülbevalókat viselt. És egyáltalán nem rémlett neki, hogy valaha is tanította volna.

Bement egy osztályterembe, és az ott lévő diákok között kérdezősködni próbált, hogy ki lehet ez a lány. Hevenyészett személyleírást adott róla, mire mindenki rámutatott egy-egy lányra, de egyikre sem hasonlított. Közben megcsörrent egy telefon, és a lány hangja volt. Megkérte a férfit, hogy, ahogy megbeszélték, vegye át kutyáját azoktól, akikre rábízta néhány nappal korábban, és meg is mondta, hogyan jut el a gimnáziumtól az ismerőseihez. Csak az volt a baj, hogy az ismerősök nevét nem árulta el, ráadásul a gimnázium környékén ilyen nevű utcák nem léteztek.

A Férfi ekkor vette észre, hogy a lánnyal való találkozás óta egy borítékot szorongat, amelyen rajta van egy név, felette több áthúzott névvel…

(2010)


 Félébrenlét


 
Női kezek vudubabákat varrnak, emberi hajjal tömik ki őket.
Egy férfikéz az elkészült babákat egyenként keresztül szúrja egy hosszú tűvel, és a babákból vér serken ki.
A harmadik döfés után a nő lefogja a férfi kezét.

Egy tisztáson, enyhe alkonyatban egy buja testű meztelen nő táncol körbeforogva, egyre gyorsabban, mint a dervisek. Körülötte több tűz is ég, amelyek felett szalonnát, krumplit sütnek. Több nyársba is belekapnak a lángok,  ezeket közelítik a nőhöz, aki azonban révületében nem reagál erre.

Hajléktalanok sakkoznak pokrócba csavarva egy aluljáróban. Kibicelni érkezik egy teljesen eltorzult arcú ember, ő Magyarország első leprása.

Egy fehér nő és egy fehér férfi meztelenül egy szobában, lefüggönyözött ablakok mögött. Gyertyák, füstölők. Egy nagy áttetsző gyertyáról úgy folyik a megolvadt viasz, mintha cseppkő születését látnánk.  A nőn egy barna afrikai, fából készült maszk. A férfin egy fehér, velencei kővendég-maszk.

Egy álmos tekintetű fiatalember egy éjjel-nappal nyitva tartó kocsmában Rolling Stones-dalokat gitározik és énekel. A kicsit dülledt szemű, fekete hajú, fekete ruhás pultoslány elbűvölve hallgatja. Valaki egy sört fizet a zenésznek.

Főhősünk, aki azonos a kővendég-maszkos férfival, vonaton utazik. A sínek mellett egy dombon egy fiatal férfi, egy szép fiatal nő és egy kisgyermek. Amolyan hippi-stílusú szent család.  
Megérkezik a vonat a pályaudvarra. Automata ajtók, amelyek gombnyomásra nyílnak. De egyik ajtó sem nyílik, csak szuszognak a zárak, senki nem tud leszállni. Hősünk mögött egyre gyűlnek az utasok, és egyre idegesebben próbálják kinyitni az ajtókat, de nem megy.  Közben körülöttük minden vonat elmegy. Lassan teljesen kiürül az állomás. Az ajtó előtt tehetetlenkedők gyűlölettel kezdik méregetni egymást.

A Főhős egy kihalt faluban. Harangszó, vasárnap délelőtti mise. Felér egy úton a dombtetőre, és akkor látja, hogy onnan már nem vezet tovább az út, és eltűnnek a házak is.
A közelben dugóhúzóban  lezuhan egy vitorlázó repülőgép. Hősünk némi habozás után megközelíti a roncsot. Ember nincsen benne, csak több köteg szentkönyv a Bibliától a Koránig, a Talmudtól buddhista írásokig, mindegyik eredeti betűkkel.
Felveszi őket, beléjük lapoz, aztán mindegyiket eldobja.
Ekkor női kezek ölelik át hátulról, és egy barna kabátos, fekete hajú nő hozzá simul. Ugyanaz,  akit a szobában az afrikai maszkban láttunk.

Lakodalmi készülődés. Megérkezik egy elegáns falusi ház elé egy felvirágozott piros autó, amelyből kiszáll a menyasszony és a vőlegény. Üdvrivalgások, a násznép egyes tagjai kissé illuminált állapotban pajzán tréfákat engednek meg maguknak.

Bombatámadás, de lehet, hogy földrengés ér egy modern szerkesztőséget, ahol hősünk is dolgozik.  Mindenki fejveszetten menekül, kivéve a mi főszereplőnket,  aki rendületlenül továbbítja számítógépén a gyorshíreket.
A fekete hajú nő próbálja erőnek erejével elvonszolni őt onnan, de csak az utolsó pillanatban sikerül, mielőtt beomlik felettük a mennyezet. A férfi azért még néhány számára fontos dokumentumot és noteszt magához vesz.

A bánatos arcú énekes pörge vadászkalappal a fején Michael Jackson táncát utánozza. A fekete pultoslány most is ugyanolyan elragadtatással nézi, mint  amikor zenélt. Valaki ismét egy sört fizet a művésznek.

A réten. Már csaknem teljesen besötétedett. A buja testű lány még mindig forog, bár mozgása határozottan lassul. Köréje máglyát építenek és meggyújtják. A lány a tűzben ugyanúgy forog tovább, miközben a többiek leülnek köréje, és szalonnáznak. A lángok hirtelen elalszanak, és ott marad a lány egy megmerevedett mozdulatban, mintha bronzszobor lenne. A jelenlévők leborulnak eléje és lábait csókolgatják. Kivéve hősünket, aki elmenekül a színhelyről.

Templomi esketés egy szép, egyszerű, de hangulatos kápolnában. A falra kitett stáció-képek Bosch groteszk figuráira emlékeztetnek.
A pap idegenes hangsúlyozással mondja el prédikációját, egy idő után értelmetlen szavakat kever egymás mellé.  A vendégek egyre jobban feszengenek. Az ifjú pár is megunja, és vadul csókolózni kezdenek, még mielőtt kimondanák a boldogító igent.

A hajléktalanok pokrócokba burkolózva alszanak az aluljáróban. A leprás végigmegy a soron, megszámolja őket, előlről hátra, majd hátulról előre, de nem fekszik közéjük.

A gitáros újra játszik a kocsmában, de három lenyalt úrifiú beleköt.
Ledöntik bárszékérôl, összerugdossák, majd lefogják a pultoslányt és erőszakkal beletöltenek a szájába egy korsó sört.
Az esetet egy fiatal alkoholista nő nézi végig, unottan kortyolva italát egy sarokban. Hősünk csak akkor érkezik, amikor már a támadók elmentek. Így talál rá a fekvő,  eszméletlen zenészre, a zokogó pultoslányra, akinek az arcára horogkeresztet rajzoltak elkenődött szemfestékébôl. Hősünk telefonálni próbál, de az alkoholista nő kitépi kezébôl a kagylót, és elszakítja a zsinórt. A férfinak elönti az agyát a düh, kiráncigálja a nőt a kocsmából, közben folyamatosan üti, ruháját tépi, miközben „áldozata” egyre jobban tapadna rá, végül elkapja és megcsókolja. Hősünk kis híján rosszul lesz az undortól. Amikor a nőt otthagyja a sötét utcán, és vissza akar menni a kocsmába, megdöbbenten látja, hogy odabent nem égnek a villanyok és az ajtót is lelakatolta valaki.

A lakodalom folyatódik. Gyalogos menet az utcán. Násznép, mögöttük katonazenekar, utánuk pedig nyomorékok: tolókocsisok, féllábúak és egyéb testi fogyatékosok vonulnak.

Cigány madonna szoptat a villamoson. Koldus madonna a megállóban.

A bronzszoborrá vált táncoló nőt borral és kecsuppal öntözik a mulatság résztvevői. Körülöttük kutyák köröznek.

Egy 600-as fekete Mercedes a félhomályos utcán felhajt a járdára és elgázol egy részegnek tűnő alakot, aki egy lámpa alatt verseket olvas.

(2000)