• spiritual@t-online.hu
  • Budapest, Magyarország

Jacques Prévert (1900-1977) versei

Jacques Prévert, a 20. századi francia költészet egyik besorolhatatlan alakja, a klasszikus szürrealista hullám egyik utolsó képviselője, több szállal is kötődik hozzám. Ő volt az első kortárs francia költő, akit megismertem a római Lycée Chateaubriand-ban, kezdettől fogva nagyon élveztem szellemes, szabad asszociációs költeményeit, bölcs iróniáját és nagyon sokat tanultam belőlük a francia nyelv finomságaiból, játékosságából. Első kötetem tőle, amit 18. születésnapomra kaptam Szüleimtől, a Lim-lom (Fatras) volt, amelyet a költő maga illusztrált groteszk, erotikus, olykor morbid kollázsokkal és amelynek néhány szösszenete szállóigévé is vált közöttünk. Még gimnazista voltam, amikor elkezdtem a kötet verseit fordítani, aztán később többször visszatértem hozzájuk. Közben megismertem a sanzonszerző Prévert-t, és nem utolsósorban a filmírót, hiszen olyan ma már mérföldkő-filmeket köszönhetünk neki, mint a Furcsa drámát (Drôle de drame), a Ködös utakat (Quai des brumes), a Szerelmek városát (Les enfants du paradis), vagy Az éjszaka kapuit (Les portes de la nuit). Költészete számomra olyan biztos ihlető pont az életben, amelyhez sokszor több éves szünet után is vissza lehet térni. Régóta terveztem egy válogatás-kötetet életművéből, most végre ennek is elérkezett az ideje.

 A Lim-lom (Fatras) című kötetből

  1.

egyetek a füvön

s igyekezzetek

mert maholnap

ô eszik testetek felett

2.

 hadüzenet jött

két kézre fogtam

bátorságomat

s megfojtottam

3.

álmodó ha néha visszatérsz

mosolyoghat rá az élet

de inkább csak leszámol

mielôtt felmond néked

4.

Gondolat

(Pensée)

nem én vagyok ki dalol

csak egy virág mit láttam

nem én vagyok ki nevet

csak az a bor amit ittam

nem én vagyok aki sír

a szerelem mit elhagytam

5.

Kik egymást szeretik

(Qui s’aiment)

szeretik egymást s ölelik

az éj kapuiban

s a járókelôk ujjal mutatnak rájuk

de kik szeretnek

senkinek sem léteznek

csak árnyékuk az

mely az éjben remeg

s kihív haragost megvetőt irigyet

kik szeretnek

senkinek nem léteznek

egyébként is messzebb vannak az éjnél

feljebb a napfénynél

első szerelmük vakító egénél

6.

Vér és tollak

(Sang Et Plumes)

emlékek pacsirtája

a te véred hull

és nem az enyém

emlékek pacsirtája

kezem ökölbe szorul

emlékek pacsirtája

szép halott madár

mondd miért vagy itt

miért szemezed kezembôl

a feledés magvait

7.

Felvonulás

(Défilé)

Isten meglepte Évát s Ádámot

így szólt

csak tessék folytassátok

igazán nem zavarok

higgyétek azt hogy

nem is vagyok

8.

Az élet szép

(La vie est belle)

mikor az élet lelép a színrôl

a halál mindent rendbe rak

az élet játszik

a halál takarít

nem számít a por

mit a szőnyeg alá rejt

sok szépséget persze ott felejt

9.

Dal a vízről

(Chanson d’eau)

fürgén mint egy kisegér

Aubervilliers-i egér

mint nyoma mely rohan az utcán

Aubervilliers sok utcáján

a folyóvíz folyik a kövön

Aubervilliers-i kövön

igyekszik

rohan siet

úgy tűnik szinte menekül

Aubervilliers-ből menekül

rohan a természetbe

ki a rétre az erdőkbe

hogy társainak a fáknak

folyóknak réteknek elmesélje

miről álmodik egy munkás

Aubervilliers-i munkás

10.

Üzenet

(Le message)

az ajtó mit kinyitottak

az ajtó mit újrazártak

a szék mire leültek

a macska kit simogattak

a gyümölcs melybe haraptak

a levél mit elolvastak

a szék mit valaki felrúgott

és valaki ajtót nyitott

az út hol valaki futott

erdő min valaki átrohant

valaki magát folyóba veti

a kórházban valaki halálát leli

11.

Kopognak

(On frappe)

ki az?

senki csak a szívem dobog

hangosan ver

veled

érted

de ott kint

a kicsiny bronzkéz a kapun

nem mozdul

nem rezzen

még kisujja sem rebben

12.

Idő

(Temps)

az életem nincs mögöttem

sem előttem

sem jelenben

csakis bennem

13.

Madárszem

(Oeil d’oiseau)

madarakkal szememben alszom el

egy kertről álmodom

de ha szemeid messze járnak

könnyekkel szememben alszom el

s álmomnak neve: bánat

14.

Biblia

(Bible)

És Szűz Mária eladá Józsefet Putifárnénak egy tál lencséért.

Jól kellett táplálni a kicsit.

Isten azért teremtette meg az elefántot, hogy az ember tudjon

elefántcsont-feszületeket faragni.

Istentől minden kitelik – vélik az apostolok.

15.

Férfi és Nő

(Homme et femme)

Hétszer forgatta meg nyelvét a számban, mielôtt szerelemről kezdett beszélni nekem.

Egy jólnevelt kísértet soha nem hívja feleségét “kicsi özvegyemnek”

Az asszonyi gondolat a legerősebb a természetben, kár, hogy ingatag.

16.

Memória

(Mémoire)

Az emlékezet lyukában

rejtőzünk

hegyeiben

elveszünk

(a fordítások 1974-ben születtek)

17.

Utazás a Holdba

(Voyage sur la Lune)

ah ön tehát odamegy

Igen

tudja hogy hol van?

nem de ismerem

és ennyi csomagot visz?

Igen

soha soha

jegyezze meg

oda ezekkel

soha meg nem

érkezhet

rőt rőt kicsi hold

egy vén szürke felhô követ

de egy sárga ceruza

nevét írja a

reggel kapujára

a felhő pukkad s elmenekül

rőt rőt kicsi hold

parányi édes boldogság

az éjnek öröme

egy fának utolsó levele

reszket

a szélben mely elhozza neki

a favágó lépteket

17.

Picassónak

(Á Picasso)

Húsz évedre Pablo

elmúlt húsz évedre

és a maira is

az időkötélnek

jó végét fogod

mindig-születésnap

életed

s élted ragozódik

végig a múltkorba

belidejű jövőbe

a végtelen múltba

18.

Luc Simon képei

(Les peintures de Luc Simon)

nedv és vér

oroszlánok liánok

lányok és lángok

vad metafórák

zöld térképek

fák és férgek

nap szele rázza a fekete csendet

bolond hold széttárja a lázadó ágakat

s nyitja a táncot

nimfák és driádok

életöröm-tüzek

idôk napjában

páfrányok rácsok

bajor kastélyok

kóbor lovagok

és Arthur király

rajta napsugár

Harrar-i nap

egy reims-i gyermek

álmodott róla

majd utazva

megtalálta

a vadaknak fénye

Ardennes erdeje

és Dahomey

ünnep

tam tam

mind szól szeretlek

mind szól szeretlek

minden simogat

s felfalja magát

minden önpusztít

és él tovább

óra csalogatóra

idôm elhalad

valahol máshol

minden igazabb

19.

Nagy gyakorlat

(Les grandes manoeuvres)

éj űzi a napot ki elűzi az éjt

árnyak számtalan

számok árnytalan

végtelen

ütemesen

árnyak számai

számok árnyai

végtelen

kezdetekben

éj űzi a napot ki elűzi az éjt

s végtelen napok sora jajong

életéért

20.

Adagio

kihalt tengerparton

egy fordított teknős

homokóra mellett

senki sem fordítja meg

teknős

utolsó órád

számlalatlan marad

minden este

a halál vacsorára hív

az élet velem iszik

a halál szórakozik

egy férfi s egy nő

egymást sohasem látták

egymástól nagyon messze élnek

más városokba

egy nap

egy könyvnek ugyanazt a lapját

olvassák egyszerre

mások másodpercében

a legelső percben

utolsó órájukban

pontosan

(A fordítások 1980-ban születtek)

21.

eltemetett halott

leszakított virág

reménytelen szerelem

22.

ajkaidat

jobban szeretem

mint minden könyvem

23.

Graffitik

(Graffitis)

A szabadság mindig feltételesen igaz.

XIV. Lajos annyira félt a napszúrástól, hogy kerülte a tükröket.

Ha a szerelemnek bekötik a szemét, akár főbe is lőhetik. De ha tágra nyitja a szemét, áthatol az életen anélkül, hogy eltaposnák.

Egy lány meztelen teste titokzatosabb, mintha vizonba, Chanelba vagy

gyapjúba öltöztetik.

És mindenki haragudott rá, mert sohasem tett semmi rosszat senkinek.

Aki azt mondta: ember embernek farkasa, ha tükörbe néz, hiénapofát látott volna.

Az elektrosokk tehetetlen a szerelem villámcsapása ellen

Sajnos amikor az ördög sántít, Isten lábatlan.

Amikor mindenki megölt mindenkit, a gépek gépiesen beszélnek majd az emberekről, ahogyan az emberek beszéltek az istenekről.

És a város hülyéje mindig nevetségessé teszi a falu bolondját…

24.

amikor nincsen

nagy tömeg

nagy dolgok

akkor történnek

25.

a legjobban ôrzött titkok azok

miket soha senki nem fírtatott

26.

egy madár kalitkában

szabadságom gyászban

ó ifjúságom

hagyd meg az életörömömnek

az erőt hogy megöljelek

27.

kezed

egy arc lehet

karkötőd

nyakéked

két gyűrűd

a szemed

ruhád bársonya

szőkeséged

28.

kegyetlen

az idő azokkal

akik agyonütnék

(a fordítások 2001-ben készültek)

29.

amikor az élet egy nyaklánc

minden nap egy gyöngyszem

amikor az élet egy ketrec

minden nap egy könnycsepp

amikor az élet egy erdő

minden nap egy fa

amikor az élet egy fa

minden nap egy ág

amikor az élet egy ág

minden nap egy levél

amikor az élet a tenger

minden nap egy hullám

minden hullám egy jaj

egy dal egy borzongás

amikor az élet játék

minden nap egy kártya

káró vagy treff

vagy baljós pikk

és amikor boldogság

a szerelem kártyái

a segg és a szív

(A fordítás 2019-ben készült)